Showroom miền Bắc

92 Hoàng Quốc Việt,
Phường Phú Mỹ, Quận 7, TP.HCM
Phone: 08.3773.1458
Fax: 08.3773.1457
Email: nemviet2011@gmail.com